BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 424242 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

0798.42.42.42 26,100,000₫ Luận sim
0857424242 26,100,000₫ Luận sim
0812424242 69,600,000₫ Luận sim
0828424242 69,600,000₫ Luận sim
0764.42.42.42 34,800,000₫ Luận sim
0921424242 27,483,000₫ Luận sim
0769.42.42.42 24,360,000₫ Luận sim
0815.42.42.42 30,450,000₫ Luận sim
0836.424242 68,456,000₫ Luận sim
0931424242 77,156,000₫ Luận sim
0898424242 55,406,000₫ Luận sim
0359.42.42.42 26,100,000₫ Luận sim
0386.42.42.42 39,150,000₫ Luận sim
0354424242 26,970,000₫ Luận sim
0393424242 26,970,000₫ Luận sim
0825424242 41,760,000₫ Luận sim
0379424242 20,445,000₫ Luận sim
0926424242 33,060,000₫ Luận sim
0927424242 28,710,000₫ Luận sim
0834.42.42.42 20,880,000₫ Luận sim
0813.42.42.42 18,500,000₫ Luận sim
0358.42.42.42 33,060,000₫ Luận sim
0349.42.42.42 27,840,000₫ Luận sim
0794.42.42.42 21,750,000₫ Luận sim
0786424242 3,480,000,000₫ Luận sim
0348424242 2,972,500,000₫ Luận sim
0357424242 2,972,500,000₫ Luận sim
0384424242 2,357,500,000₫ Luận sim
0837.42.42.42 20,706,000₫ Luận sim

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :