BẠN MUỐN BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI MÌNH ĐANG DÙNG? ĐIỀN VÀO ĐÂY

Số cần bán
Giá bán
Tình trạng số
Số cần liên hệ
(*Note: Anh chị cần tham khảo định giá sim của mình, Mời tra công cụ: Định giá sim)

BẢNG SIM SỐ ĐẸP KÝ GỬI CỦA KHÁCH HÀNG MỚI NHẤT

STT Số cần bán Giá thanh lý Tình trạng số Số liên hệ
1 0815491868 300,000 trả trước 0815491868
2 0789123494 1,500,000 Đã sử dụng 0789123494
3 0792553333 30,000,000 Đã sử dụng 0859336666
4 0859336666 150,000,000 Đã sử dụng 0859336666
5 0338886668 95,000,000 Trả trước, Chính chủ 0338886668
6 0705567892 3,000,000 Đã sử dụng, chính chủ 0399968642
7 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
8 0976406777 7,000,000 Trả trước 0976406777
9 0787518888 70,000,000 chính chủ 0944727272
10 0899989989 300,000,000 Trả trước 096586302
11 0907501139 800,000 Chính chủ 0908411169
12 0989804953 3,500,000 Đang dùng 0934804953
13 0865242321 700,000 Ok 0865242321
14 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
15 0396525678 8,000,000 Đang sử dụng 0396525678
16 0777666345 6,000,000 đang sử dụng 0382099109
17 0962153678 3,000,000 chính chủ 0335972007
18 0847434343 60,000,000 Đang sử dụng 0905913679
19 0837388988 1,500,000 trả trước 0848919889
20 0708078070 500,000 Chinh chu 0819244422
21 0985407359 900,000 trả trước 0333568198
22 0978933571 1,200,000 Đã sử dụng 0967240992
23 0964435388 700 Dùng ổn định 0964435388
24 0906455135 500,000 Trả trước, mobicard, hạn dùng 2037. 0766554333
25 0967778386 20,000,000 Chính chủ, trả trw 0967778386
26 0852399898 1,200,000 trả trước 0848919889
27 0389969789 7,900,000 Trả trước 0968373239
28 0366470792 399,000 Đang sử dụng, trả trước, chính chủ 0937998088
29 0333722229 2,000,000 trả trước 0968237799
30 0345969317 50,000 đang sử dụng 0978567317
31 0908366661 40,000,000 Chính chủ 0965777697
32 0949831987 2,000,000 trả trước 0968558224
33 0926393456 30,000,000 Sim trả trước chính chủ 0926393456
34 0945535538 1,500,000 Sim trả trước chính chủ 0972182851
35 0392555789 15,000,000 Trả Trước 0968373239
36 0385443333 18,000,000 trả trước 0968237799
37 0888007771 500,000 Đang dùng chính chủ 0888007771
38 0345767479 500,000,000 Doi so 0
39 0868111785 1,500,000 Trả trước đang sử dụng 0868111785
40 0986077193 620,000 Trả trước, chính chủ 0918583822
41 0378920488 50,000 đang sử dụng 0978567317
42 0359783868 2,000,000 Trả trước, chính chủ 0359783868
43 0777708792 777,000 đã sử dụng 0777708792
44 0846026789 48,000,000 Đang sử dụng 0846026789
45 0973423406 520,000 trả trước, chính chủ 0918583822
46 0987818888 560,000,000 Đang sử dụng 0901107666
47 0982111106 5,500,000 Thuê bao trả trước chính chủ 0779636900
48 0979442000 3,200,000 Trả trước 0979517173
49 0833386386 120,000,000 Cá nhân trả sau 0936000677
50 0989989449 5,000,000 trả trước 0989989449
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tiếp
  • Cuối