BẠN MUỐN BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI MÌNH ĐANG DÙNG? ĐIỀN VÀO ĐÂY

Số cần bán
Giá bán
Tình trạng số
Số cần liên hệ
(*Note: Anh chị cần tham khảo định giá sim của mình, Mời tra công cụ: Định giá sim)

BẢNG SIM SỐ ĐẸP KÝ GỬI CỦA KHÁCH HÀNG MỚI NHẤT

STT Số cần bán Giá thanh lý Tình trạng số Số liên hệ
1 0815491868 300,000 trả trước 0815491868
2 0789123494 1,500,000 Đã sử dụng 0789123494
3 0792553333 30,000,000 Đã sử dụng 0859336666
4 0859336666 150,000,000 Đã sử dụng 0859336666
5 0338886668 95,000,000 Trả trước, Chính chủ 0338886668
6 0705567892 3,000,000 Đã sử dụng, chính chủ 0399968642
7 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
8 0976406777 7,000,000 Trả trước 0976406777
9 0787518888 70,000,000 chính chủ 0944727272
10 0899989989 300,000,000 Trả trước 096586302
11 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
12 0396525678 8,000,000 Đang sử dụng 0396525678
13 0777666345 6,000,000 đang sử dụng 0382099109
14 0847434343 60,000,000 Đang sử dụng 0905913679
15 0837388988 1,500,000 trả trước 0848919889
16 0708078070 500,000 Chinh chu 0819244422
17 0985407359 900,000 trả trước 0333568198
18 0978933571 1,200,000 Đã sử dụng 0967240992
19 0967778386 20,000,000 Chính chủ, trả trw 0967778386
20 0852399898 1,200,000 trả trước 0848919889
21 0389969789 7,900,000 Trả trước 0968373239
22 0366470792 399,000 Đang sử dụng, trả trước, chính chủ 0937998088
23 0333722229 2,000,000 trả trước 0968237799
24 0345969317 50,000 đang sử dụng 0978567317
25 0945535538 1,500,000 Sim trả trước chính chủ 0972182851
26 0392555789 15,000,000 Trả Trước 0968373239
27 0385443333 18,000,000 trả trước 0968237799
28 0986077193 620,000 Trả trước, chính chủ 0918583822
29 0378920488 50,000 đang sử dụng 0978567317
30 0777708792 777,000 đã sử dụng 0777708792
31 0846026789 48,000,000 Đang sử dụng 0846026789
32 0973423406 520,000 trả trước, chính chủ 0918583822
33 0987818888 560,000,000 Đang sử dụng 0901107666
34 0982111106 5,500,000 Thuê bao trả trước chính chủ 0779636900
35 0971756778 4,500,000 Trả trước chính chủ 0971756778
36 0766661668 5,000,000 Trả trước, chính chủ 0819161668
37 0855838485 13,000,000 Viettel trả trước,chính chủ 0854838485
38 0828444333 15,900,000 Trả Trước 0828444333
39 0907366768 6,000,000 Chính chủ trả trước 0907366768
40 0762486555 2,000,000 Sim trả trước 0898688336
41 0948144404 1,000,000 Trả trước 0948144404
42 0353726879 600 Đang sử dụng 0589187879
43 0974115555 250,000,000 Chính chủ 0974115555
44 0933003075 300,000 Đã sử dụng, trả trước,chính chủ 0362999171
45 0989537512 1,000,000 Đã sử dụng 0989537512
46 0967897890 3,000,000 Đang sử dụng 0911766099
47 0911977111 4,500,000 Đang sử dụng 0911977111
48 0358136879 900 Đang sử dụng 0589187879
49 0989987904 1,000,000 Chưa xài 0346739006
50 0358146688 6,000,000 Viettel trả sau , đăng ký chính chủ 0359644150
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tiếp
  • Cuối