BẠN MUỐN BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI MÌNH ĐANG DÙNG? ĐIỀN VÀO ĐÂY

Số cần bán
Giá bán
Tình trạng số
Số cần liên hệ
(*Note: Anh chị cần tham khảo định giá sim của mình, Mời tra công cụ: Định giá sim)

BẢNG SIM SỐ ĐẸP KÝ GỬI CỦA KHÁCH HÀNG MỚI NHẤT

STT Số cần bán Giá thanh lý Tình trạng số Số liên hệ
1 0815491868 300,000 trả trước 0815491868
2 0789123494 1,500,000 Đã sử dụng 0789123494
3 0792553333 30,000,000 Đã sử dụng 0859336666
4 0859336666 150,000,000 Đã sử dụng 0859336666
5 0338886668 95,000,000 Trả trước, Chính chủ 0338886668
6 0705567892 3,000,000 Đã sử dụng, chính chủ 0399968642
7 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
8 0976406777 7,000,000 Trả trước 0976406777
9 0839893889 900,000 trả trước 0848919889
10 0396525678 8,000,000 Đang sử dụng 0396525678
11 0847434343 60,000,000 Đang sử dụng 0905913679
12 0837388988 1,500,000 trả trước 0848919889
13 0708078070 500,000 Chinh chu 0819244422
14 0967778386 20,000,000 Chính chủ, trả trw 0967778386
15 0852399898 1,200,000 trả trước 0848919889
16 0389969789 7,900,000 Trả trước 0968373239
17 0366470792 399,000 Đang sử dụng, trả trước, chính chủ 0937998088
18 0945535538 1,500,000 Sim trả trước chính chủ 0972182851
19 0392555789 15,000,000 Trả Trước 0968373239
20 0986077193 620,000 Trả trước, chính chủ 0918583822
21 0777708792 777,000 đã sử dụng 0777708792
22 0846026789 48,000,000 Đang sử dụng 0846026789
23 0973423406 520,000 trả trước, chính chủ 0918583822
24 0971756778 4,500,000 Trả trước chính chủ 0971756778
25 0766661668 5,000,000 Trả trước, chính chủ 0819161668
26 0855838485 13,000,000 Viettel trả trước,chính chủ 0854838485
27 0762486555 2,000,000 Sim trả trước 0898688336
28 0948144404 1,000,000 Trả trước 0948144404
29 0353726879 600 Đang sử dụng 0589187879
30 0974115555 250,000,000 Chính chủ 0974115555
31 0989537512 1,000,000 Đã sử dụng 0989537512
32 0967897890 3,000,000 Đang sử dụng 0911766099
33 0911977111 4,500,000 Đang sử dụng 0911977111
34 0358136879 900 Đang sử dụng 0589187879
35 0989987904 1,000,000 Chưa xài 0346739006
36 0969304923 800,000 Đã sử dụng( sim đại cát ) 0969304923
37 0989439438 1,000,000 Đang sử dụng 0911766099
38 0767860123 1,000,000 Đang dùng. Đăng kia sim chính chủ 0767860123
39 0348888899 30,000,000 Trả trước 0348888899
40 0911766099 1,500,000 Đang sử dụng 0911766099
41 0938177858 600,000 Trả trước chính chủ 0867473339
42 0777774.36 7,000,000 Chính chủ 0789666643
43 0909112986 986 trả trước, đang dùng cân bán 0906986753
44 0833634222 500,000 Trả sau 0985565637
45 0854749999 128,000,000 Chính chủ 0907958668
46 0792101606 450,000 Trả trước chính chủ 0867473339
47 0799843843 6,500,000 Chính chủ 0789666643
48 0949211111 120,000,000 Chua su dung 0915445455
49 0915219921 10 dang su dung 0903044878
50 0844288222 5,000,000 trả sau 0844288222
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Tiếp
  • Cuối