BẠN MUỐN BÁN SỐ ĐIỆN THOẠI MÌNH ĐANG DÙNG? ĐIỀN VÀO ĐÂY

Số cần bán
Giá bán
Tình trạng số
Số cần liên hệ
(*Note: Anh chị cần tham khảo định giá sim của mình, Mời tra công cụ: Định giá sim)

BẢNG SIM SỐ ĐẸP KÝ GỬI CỦA KHÁCH HÀNG MỚI NHẤT

STT Số cần bán Giá thanh lý Tình trạng số Số liên hệ
1 0815491868 300,000 trả trước 0815491868
2 0789123494 1,500,000 Đã sử dụng 0789123494
3 0792553333 30,000,000 Đã sử dụng 0859336666
4 0859336666 150,000,000 Đã sử dụng 0859336666
5 0338886668 95,000,000 Trả trước, Chính chủ 0338886668
6 0705567892 3,000,000 Đã sử dụng, chính chủ 0399968642
7 0847434343 60,000,000 Đang sử dụng 0905913679
8 0967778386 20,000,000 Chính chủ, trả trw 0967778386
9 0777708792 777,000 đã sử dụng 0777708792
10 0846026789 48,000,000 Đang sử dụng 0846026789
11 0971756778 4,500,000 Trả trước chính chủ 0971756778
12 0762486555 2,000,000 Sim trả trước 0898688336
13 0989537512 1,000,000 Đã sử dụng 0989537512
14 0967897890 3,000,000 Đang sử dụng 0911766099
15 0969304923 800,000 Đã sử dụng( sim đại cát ) 0969304923
16 0989439438 1,000,000 Đang sử dụng 0911766099
17 0911766099 1,500,000 Đang sử dụng 0911766099
18 0833634222 500,000 Trả sau 0985565637
19 0915219921 10 dang su dung 0903044878
20 0982072579 3,000,000 dang su dung 0903044878
21 0362778998 5,000,000 trả sau 0844288222
22 0886333305 1,000,000 Trả trước 0975336366
23 0927125555 170,000,000 Đang dùng 0927125555
24 0986000081 7,000,000 Đang dùng 0986000081
25 0385661984 2,000,000 dg hoạt động 0373437726
26 0941201102 4,000,000 Sim trả trước 0933922822
27 0978787872 32,000,000 Tam khoa 0978073232
28 0942809628 4,000,000 Sim trả trước 0933922822
29 0928787872 5,000,000 Dang hoat dong 0978073232
30 0777722228 38,000,000 trả trước chính chủ 0796523333
31 0969968967 5,000,000 Đang sử dụng 0969968967
32 0983784222 4,000,000 Trả trước 0933005222
33 0904818998 4,500,000 Trả trước chính chủ 0945380246
34 0377171717 55,000,000 trả trước 0962962999
35 0929992021 3,000,000 Trả trước chính chủ 0375031270
36 0939355377 3,700,000 chinh chu 0708962636
37 0777661668 10,000,000 Đang sử dụng 0777661668
38 0837707788 1,100,000 cam ket con 2 thang 0837707788
39 0968888104 4,500,000 trả trước 0975344188
40 0392300679 500,000 sim trả trước 0332015678
41 0368511079 500,000 sim trả trước 0977661956
42 0357055086 500,000 sim trả trước 0977661956
43 0358134566 600,000 sim trả trước 0961141414
44 0963618898 7,000,000 Trả trước 0963618898
45 0934689779 3,000,000 Sim Trả trước 0971713338
46 0903889889 300,000,000 đang dùng 0935538008
47 0777661668 6,000,000 Đang sử dụng 0777661668
48 0354727777 24,000,000 trả trước 0926969769
49 0898811989 4,000,000 Trả trước 0898811989
50 0379382992 700,000 Sim trả trước 0924019420
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4