BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 2012 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

0936.00.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.29.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.46.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.47.2012 950,000₫ Luận sim
0766.09.2012 640,000₫ Luận sim
078.779.2012 1,410,000₫ Luận sim
0704.072.012 489,000₫ Luận sim
0794.032.012 489,000₫ Luận sim
0705.062.012 489,000₫ Luận sim
0793.092.012 489,000₫ Luận sim
0795.032.012 489,000₫ Luận sim
0705.352.012 489,000₫ Luận sim
0702.132.012 489,000₫ Luận sim
0705.372.012 489,000₫ Luận sim
0705.342.012 489,000₫ Luận sim
0796.232.012 489,000₫ Luận sim
0705.142.012 489,000₫ Luận sim
0705.172.012 489,000₫ Luận sim
0705.162.012 489,000₫ Luận sim
0705.302.012 489,000₫ Luận sim
0702.192.012 489,000₫ Luận sim
0796.162.012 489,000₫ Luận sim
0905042012 5,271,000₫ Luận sim
0899.752.012 540,000₫ Luận sim
0792.88.2012 950,000₫ Luận sim
0799.96.2012 950,000₫ Luận sim
0933.78.2012 950,000₫ Luận sim
0937.63.2012 997,000₫ Luận sim
0937.47.2012 997,000₫ Luận sim
0785.22.2012 1,140,000₫ Luận sim
079.888.2012 1,410,000₫ Luận sim
0933.29.2012 1,551,000₫ Luận sim
0939.4.5.2012 1,786,000₫ Luận sim
077.686.2012 1,860,000₫ Luận sim
0931.33.2012 2,790,000₫ Luận sim
093.688.2012 4,400,000₫ Luận sim
0785172012 790,000₫ Luận sim
0798172012 790,000₫ Luận sim
0793772012 790,000₫ Luận sim
0786072012 790,000₫ Luận sim
0794772012 790,000₫ Luận sim
0774.012.012 8,800,000₫ Luận sim
0705.19.2012 950,000₫ Luận sim
09.31.10.2012 13,920,000₫ Luận sim
07.02.08.2012 6,600,000₫ Luận sim
07.02.09.2012 6,600,000₫ Luận sim
07.02.07.2012 6,600,000₫ Luận sim
0901.78.2012 997,000₫ Luận sim
0931.67.2012 997,000₫ Luận sim
0908.722.012 1,410,000₫ Luận sim

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :