BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 2012 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

0936.00.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.29.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.46.2012 2,325,000₫ Luận sim
0904.47.2012 950,000₫ Luận sim
0904092012 5,280,000₫ Luận sim
0936622012 1,692,000₫ Luận sim
0934442012 2,700,000₫ Luận sim
0938872012 1,860,000₫ Luận sim
0906852012 1,860,000₫ Luận sim
0909852012 1,860,000₫ Luận sim
0937432012 1,692,000₫ Luận sim
0937722012 1,692,000₫ Luận sim
0936862012 3,150,000₫ Luận sim
0936782012 3,600,000₫ Luận sim
0896862012 2,700,000₫ Luận sim
0902452012 1,860,000₫ Luận sim
0906.12.2012 8,448,000₫ Luận sim
0906.07.2012 8,448,000₫ Luận sim
09.31.06.2012 4,840,000₫ Luận sim
0939.20.2012 1,235,000₫ Luận sim
0939.02.2012 1,410,000₫ Luận sim
0907.3.7.2012 1,140,000₫ Luận sim
0905042012 5,271,000₫ Luận sim
0899.752.012 540,000₫ Luận sim
0933.78.2012 950,000₫ Luận sim
0799.96.2012 950,000₫ Luận sim
0792.88.2012 950,000₫ Luận sim
0937.63.2012 997,000₫ Luận sim
0937.47.2012 997,000₫ Luận sim
0785.22.2012 1,140,000₫ Luận sim
079.888.2012 1,410,000₫ Luận sim
0933.29.2012 1,551,000₫ Luận sim
0939.4.5.2012 1,786,000₫ Luận sim
0931.33.2012 2,790,000₫ Luận sim
093.688.2012 4,400,000₫ Luận sim
0797072012 1,368,000₫ Luận sim
0785172012 950,000₫ Luận sim
0798172012 950,000₫ Luận sim
0793772012 950,000₫ Luận sim
0786072012 950,000₫ Luận sim
0794772012 950,000₫ Luận sim
0774.012.012 8,800,000₫ Luận sim
0705.19.2012 950,000₫ Luận sim
09.31.10.2012 13,920,000₫ Luận sim
0908.722.012 1,410,000₫ Luận sim
0937.39.2012 1,410,000₫ Luận sim
0933.1.6.2012 950,000₫ Luận sim
0937.15.2012 950,000₫ Luận sim
0937.75.2012 950,000₫ Luận sim
090.179.2012 4,400,000₫ Luận sim

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :