BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 2012 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

0995.24.2012 790,000₫ Luận sim
0995192012 729,000₫ Luận sim
0996042012 729,000₫ Luận sim
0993902012 729,000₫ Luận sim
099.379.2012 5,720,000₫ Luận sim
0994.66.2012 4,576,000₫ Luận sim
0994.67.2012 4,576,000₫ Luận sim
0996.402.012 489,000₫ Luận sim
0997.33.2012 950,000₫ Luận sim
0994002012 1,953,000₫ Luận sim
0995.9.9.2012 4,400,000₫ Luận sim
0993.2.3.2012 1,026,000₫ Luận sim
0995.3.5.2012 1,026,000₫ Luận sim
0995.5.3.2012 1,026,000₫ Luận sim
0995.7.1.2012 1,026,000₫ Luận sim
0996.3.4.2012 1,026,000₫ Luận sim
0996.7.8.2012 1,026,000₫ Luận sim
0994.4.2.2012 1,140,000₫ Luận sim
0997772012 5,280,000₫ Luận sim
0599992012 13,200,000₫ Luận sim

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :