BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 01970 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

0972.20.1970 1,410,000₫ Luận sim
0973.50.1970 3,150,000₫ Luận sim
0989.60.1970 2,700,000₫ Luận sim
0962.50.1970 1,860,000₫ Luận sim
0375.50.1970 950,000₫ Luận sim
0963201970 1,206,000₫ Luận sim
0326801970 730,000₫ Luận sim
0354.901970 489,000₫ Luận sim
034.990.1970 489,000₫ Luận sim
0943.40.1970 489,000₫ Luận sim
0945.301970 489,000₫ Luận sim
0933.90.1970 840,000₫ Luận sim
0937.70.19.70 940,000₫ Luận sim
0933.80.1970 1,140,000₫ Luận sim
0931.20.1970 790,000₫ Luận sim
0965401970 2,325,000₫ Luận sim
0398.90.1970 640,000₫ Luận sim
0976.20.1970 1,860,000₫ Luận sim
0856601970 1,235,000₫ Luận sim
0971.20.1970 1,860,000₫ Luận sim
097.140.1970 1,860,000₫ Luận sim
0967.20.1970 1,860,000₫ Luận sim
0923301970 1,140,000₫ Luận sim
0963.70.1970 1,410,000₫ Luận sim
0923501970 950,000₫ Luận sim
0923801970 950,000₫ Luận sim
0922601970 950,000₫ Luận sim
0927201970 950,000₫ Luận sim
0357.60.1970 997,000₫ Luận sim
0911201970 2,046,000₫ Luận sim
0911301970 2,046,000₫ Luận sim
0916.30.1970 1,860,000₫ Luận sim
09.26.10.1970 2,700,000₫ Luận sim
0935.70.1970 1,140,000₫ Luận sim
0964.50.1970 1,140,000₫ Luận sim
0961.60.1970 1,410,000₫ Luận sim
0975.90.1970 1,410,000₫ Luận sim
0973.80.1970 1,410,000₫ Luận sim
0366.10.1970 2,700,000₫ Luận sim
0375.10.1970 2,092,000₫ Luận sim
0965.90.1970 950,000₫ Luận sim
0334.80.1970 790,000₫ Luận sim
0334.70.1970 790,000₫ Luận sim
0363.00.1970 790,000₫ Luận sim
0344.60.1970 690,000₫ Luận sim
0382.001.970 730,000₫ Luận sim
0947.40.1970 640,000₫ Luận sim
0394.40.1970 640,000₫ Luận sim
0328.50.1970 540,000₫ Luận sim
0342.30.1970 489,000₫ Luận sim

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :