Là các nhà mạng hàng đầu tại Việt Nam, Viettel, Mobifone hay Vinaphone có tới cả vạn điểm giao dịch trên khắp các tỉnh thành phố Việt Nam trong đó có Kon Tum. Chức năng chính của một điểm giao dịch sim bao gồm: đăng ký sim chính chủ nhà mạng, cập nhật thông tin thuê bao, làm lại sim, thanh toán cước phí hay giải quyết các vấn đề về cước phí với nhà mạng... Để bạn có thể giải quyết các vấn đề về sim số nhanh nhất, dưới đây là danh sách tất cả các điểm giao dịch của cả 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone được SIM THÀNH CÔNG.NET tổng hợp lại tại Kon Tum mới nhất năm 2018, 2019. Mời bạn xem chi tiết dưới đây!

1. Danh sách điểm giao dịch mạng Viettel tại Kon Tum

Thôn Kon Tun, Xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
Số 05A Đào Duy Từ, Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Kon Tum. Điện thoại: 260.2244678
Số 193 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum. Điện thoại: 2606266006
Thôn 16/05 Thị trấn Đăk Glei, Huyện Đăk Glei, Kon Tum. Điện thoại: 2606290198
Số 205 Lê Hồng Phong, P. Quyết thắng, TP. Kon Tum. Điện thoại: 2606250198
Số 193 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum. Điện thoại: 2606266006
Số 05A Đào Duy Từ, Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Kon Tum. Điện thoại: 2602244678
Thôn 09 Xã Đăk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum. Điện thoại: 2606294198
Số 322 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum. Điện thoại: 2606502502
Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, Huyện KonPlong, Kon Tum. Điện thoại: 2606273999
811 Hùng Vương, TT Plei Kan, Ngọc Hồi, Kon Tum. Điện thoại: 2606268002

2. Danh sách điểm giao dịch mạng Vinaphone tại Kon Tum

72 Lê Hồng Phong- Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 603.862.009
Quầy giao dịch Ngọc Hồi 29 Hùng Vương - Tt Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum. 603.887.205
Quầy giao dịch Đăk Hà Hai Bà Trưng - TT Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 603.826.101
Quầy giao dịch Kon Rẫy 77 Hùng Vương - TT Đăk Rve - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum. 603.825.101
Quầy giao dịch Sa Thầy Bế Văn Đàn - TT Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum 603.821.577
Quầy giao dịch Kon Plông Hiện tại chỉ tiếp nhận phòng để CNV làm việc tạm, không thể sử dụng để làm quầy giao dịch vì vị trí không thuận lợi. 603.824.744
Quầy giao dịch Đăk Tô Hiện tại chỉ tiếp nhận phòng để CNV làm việc tạm, không thể sử dụng để làm quầy giao dịch vì vị trí không thuận lợi. 603.835.898
Quầy giao dịch Tu Mơ Rông Hiện tại chỉ tiếp nhận phòng để CNV làm việc tạm, không thể sử dụng để làm quầy giao dịch vì vị trí không thuận lợi. 603.881.927
Quầy giao dịch Đăk Glei Hiện tại chỉ tiếp nhận phòng để CNV làm việc tạm, không thể sử dụng để làm quầy giao dịch vì vị trí không thuận lợi. 603.833.759
Quầy giao dịch thành phố Kon Tum 72 Lê Hồng Phong- Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 060.3865009-0603863389
Quầy giao dịch Đăk Hà Hai Bà Trưng - TT Đăk Hà - Huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon Tum 603.826.101
Quầy giao dịch Kon Rẫy 77 Hùng Vương - TT Đăk Rve - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum. 603.825.101
Quầy giao dịch Sa Thầy Bế Văn Đàn - TT Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum 603.821.577
Quầy giao dịch Kon Plông Đường số 3 Thôn Măng Đen Xã Đăklong Huyện KonPlong 603.824.744
Quầy giao dịch Đăk Tô 328 Hùng Vương Huyện Đăk Tô Tỉnh Kom Tum 603.835.009
Quầy giao dịch Tu Mơ Rông Thôn KonTumm xã ĐăkHà Huyện Tu Morong Tỉnh Kom Tum 603.881.927
Quầy giao dịch Đăk Glei 455 Hùng Vương Thôn 16/5 Huyện ĐăkGlei Tỉnh Kom Tum 603.833.759

3. Danh sách điểm giao dịch mạng Mobifone tại Kon Tum

TTGD Huyện Đăk Glei 455 Hùng Vương, Đak Pét., H.Đăk Glei, T. Kon Tum
TTGD Huyện Đăk Hà 212 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, H.Đăk Hà, T. Kon Tum
TTGD Huyện Đăk Tô 07 Hùng Vương, Thị trấn Đak Tô, H.Đăk Tô, T. Kon Tum
TTGD Huyện Kon Rẫy Thôn 9, Thị Xã Đăk Ruồng., H.Kon Rẫy, T. Kon Tum
TTGD Huyện Ngọc Hồi 35 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần., H.Ngọc Hồi, T. Kon Tum
TTGD Huyện Sa Thầy 326 Trần Hưng Đạo, TT Sa Thầy., H.Sa Thầy, T. Kon Tum
n Rẫy 77 Hùng Vương - TT Đăk Rve - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum. 603.825.101
Quầy giao dịch Sa Thầy Bế Văn Đàn - TT Sa Thầy - Huyện Sa Thầy - Tỉnh Kon Tum 603.821.577
Quầy giao dịch Kon Plông Đường số 3 Thôn Măng Đen Xã Đăklong Huyện KonPlong 603.824.744
Quầy giao dịch Đăk Tô 328 Hùng Vương Huyện Đăk Tô Tỉnh Kom Tum 603.835.009
Quầy giao dịch Tu Mơ Rông Thôn KonTumm xã ĐăkHà Huyện Tu Morong Tỉnh Kom Tum 603.881.927
Quầy giao dịch Đăk Glei 455 Hùng Vương Thôn 16/5 Huyện ĐăkGlei Tỉnh Kom Tum 603.833.759

4. Danh sách điểm giao dịch mạng Vietnamobile tại Kon Tum

308 Trần Hưng Đạo - TT Sa Thầy - Kon Tum. Điện thoại: 0968 371 345
136 Đoàn Thị Điểm, Tp Kon Tum, Kon Tum. Điện thoại: 0926973666/0926600006